+420 777 947 430

 

Jakub Urban
performer

 

 

 

Bio

Po absolvování gymnázia se rozhodl pro studium katedry pantomimy na pražské HAMU. Zde se setkal a pracoval s osobnostmi klaunérie a mimického divadla, jako jsou Boris Hybner, Radim Vizváry, Števo Capko nebo ze zahraničí Claire Heggen, James Donlon, Corinne Soum. Dále se vzdělává v klaunských a atristických disciplínách zejména v CIRQUENu. Herecky se realizuje v souboru Sacra Circus, Mime Prague nebo je zván do různých projektů (Příběh vojáka – orchestr BERG, Tři Pintové – Státní Opera, aj.) Věnuje se také propojování artistních dovedností (chůdy, žonglování s ohněm) s výrazovými prostředky pantomimy (projekty Fire Ducks, High Class Lovers). Velkou část svého času se zabývá divadelní a festivalové produkci (mezinárodní festival pantomimy Mime Fest, festival Letní Letná, soubor Mime Prague, Tantehorse, , ad.)

Evolution of dance

video